2 - 4 Khách / Phòng (14 Người / Villa)
Loại Phòng: Đơn, Đôi, Phòng 3 Gường
View Biển, Bồn Tắm, Ăn Sáng
 01 Thi Sách, Vũng Tàu
Giá Ngày Thường 1.450.000 VNĐ
 

2 - 4 Khách / Phòng 
Loại Phòng: Đơn, Đôi, Phòng 3 Gường
View Biển, Bồn Tắm, Ăn Sáng
Giá Ngày Thường 800.000 VNĐ