Chính sách Huỷ – Bảo Lưu

Chính Sách Huỷ, Thay Đổi Ngày Thuê

  • Huỷ thuê: Mất 100% cọc.
  • Hỗ trợ Bảo Lưu: 100% cọc ***
    • Đổi ngày đặt nhà 1 lần (giá có thể thay đổi tuỳ vào thời điểm đổi)
    • Trường hợp khách báo đổi lịch đặt nhà trước ngày đến 7 ngày.
    • Dưới 7 Ngày Không Giải Quyết